Сервизиране и ремонт

Сервизиране на климатични и отоплителни системи или съоръжения.

Услугата е валидна единствено за системи със сключен договор за техническа поддръжка, за изградени от Чил Комерс ООД или цялостна рехабилитация/ремонт на съществуващи инсталации.

Ремонт на единични съоръжения и цялостни системи за климатизация и отопление. Изготвяне на писменно аргументирани становища.

Екипът ни от професионалисти е винаги в готовност да се отзове на вашите запитвания и да отстрани възникналите проблеми.