Проектиране и консултация

Изготвяме проекти в следните фази:

Бюджетно предпроектиране на климатична система и/или цялостна климатична инсталация – оформяне на подходяща концепция с остойностяване за сформиране на бюджет на обекта. За крупни обекти или по предварително споразумение.

Идейно проектиране – на база задание и примерна архитектура. За проектиране на трасета и съобразяване с други инженерни инсталации. За инвестиционни проекти със съвместно проектиране на архитектура и инженерни системи.

Технически ОВК проект – разработване на същински проект. Работен проект – детайлно проектиране с конкретно избрано от инвеститора оборудване и съоръжения. Само за обекти със сключен договор за изграждане.

При проектиране на системите, използваме утвърдени в практиката принципи и системи. Натрупания практически опит при изграждане и сервизиране на системите за климатизация и вентилация изградени от фирмата, гарантира на клиентите ни изработване на реално използваеми ОВК проекти.

Екипът ни от професионалисти е винаги в готовност да се отзове на вашите запитвания и да отстрани възникналите проблеми.