10.12.2021.

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Фирма „ЧИЛ КОМЕРС“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1058-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и  7 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 10.12.2021г. и е с продължителност 3 месеца.