Централен офис гр.Варна

„Салтанат“ 59 офис 1

9005, гр. Варна България

(срещу градински център „Мимоза“)

Телефон за контакти:

+359 52 300 945

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Адрес: ул. Одрин № 4

(„Шишкова градинка“)

гр. Варна, 9005

Телефон: 052 300 945

Работно Време: от 8:00ч до 17:00ч

 

СКЛАДОВА БАЗА

Адрес: „Г. Петлешев“ 1

(до стадиона)

гр. Аксаково, обл. Варна

 

СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ

Южно Черноморие:

гр. Бургас

(мобилни групи)

Централна България:

гр. Казанлък

(мобилни групи)

 

Направи запитване: