Фирмен профил и история

Екип от инженери поставят началото на дейността, с цел качествено проектиране и надзор при изграждане на ОВК системи и съоръжения на територията на Република България. За да отговорим на нарастващото търсене от страна на инвеститорите в края на 2006г. след обединяване на проектантското звено с екип от техници и специалисти в областта на климатичните системи създадохме: „Чил Комерс” ООД – гр.Варна.

Предмет на дейност

  • Цялостно изграждане на климатични, отоплителни и вентилационни инсталации
  • Проектиране и изграждане на ниско енергийни инсталации.
  • Геотермални инсталации с термопомпени агрегати.
  • Соларни инсталации за битова вода и частично отопление.
  • Оползотворяване на отпадна топлина.
  • Консултации за ремонт или подобрения на проблемни съществуващи инсталации.
  • Абонаментен и следгаранционен сервиз.

Търговска дейност

Предлагаме материали и съоръжения чрез търговско представителство за България, собствен внос или дистрибуция необходими за цялостното изграждане на инсталации, ремонт и сервизиране. Предлаганите от нас марки и продукти са с изпитани качества, с доказани в практиката експлоатационни характеристики и дълготрайност. Фирмена политика е да предлагаме на клиентите си само висококачествени продукти. В подкрепа на това, в гамата на водоохлаждащите агрегати към гаранционния срок обезпечен от завода производител, предлагаме удължаване на гаранцията.

централен офис

ул.Одрин №4

9005, гр. Варна България

office@chill-commerce.com

 052 300945