k

ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАЦИЯ

Изготвяме проекти в следните фази:

Бюджетно предпроектиране на климатична система и/или цялостна климатична инсталация – оформяне на подходяща концепция с остойностяване за сформиране на бюджет на обекта. За крупни обекти или по предварително споразумение.

Идейно проектиране – на база задание и примерна архитектура. За проектиране на трасета и съобразяване с други инженерни инсталации. За инвестиционни проекти със съвместно проектиране на архитектура и инженерни системи.

Технически ОВК проект – разработване на същински проект.

Работен проект – детайлно проектиране с конкретно избрано от инвеститора оборудване и съоръжения. Само за обекти със сключен договор за изграждане.

При проектиране на системите, използваме утвърдени в практиката принципи и системи. Натрупания практически опит при изграждане и сервизиране на системите за климатизация и вентилация изградени от фирмата, гарантира на клиентите ни изработване на реално използваеми ОВК проекти.

Специални условия за проектиране – „Чил Комерс“ предлага преференциални условия за комплексно обслужване на проектиране с изграждане.

ВНОС И ДИСТРИБУЦИЯ

Директен търговски и сервизен партньор на:

LG air conditioner-Korea. Системи за централна климатизация на директно изпарение тип VRF, Multi split, промишлени сплит климатизатори, битови термопомпи Therma V.

MAXA air conditioning-Italy. Водоохлаждащи чилърни и термопомпени агрегати. Съоръжения за въздухообработване.

BPS climaItaly. Вентилаторни конвектори и камери за климатизация и отопление.

ИЗГРАЖДАНЕ

Предлагаме изграждане на климатични, отоплителни, вентилационни и други енергийни системи.

Според специфичните характеристики на всеки конкретен обект, предлагаме на нашите клиенти най-доброто решение. За клиенти в начален етап на проектиране, разработваме варианти за бъдещо изграждане на система и оформяне на бюджет според предварително зададени критерии и даваме препоръки за най-добрия вариант с оглед на първоначална инвестиция, последваща консумация, съществуващи енергийни ресурси и др.

Предлагаме изграждане на централни климатични и отоплителни системи с използване на термопомпени и чилърни агрегати, водогрейни котли и/или комбинация от двете. Климатични инсталации на директно изпарение тип VRV / VRF с най-високата ефективност , мултисплит с възможност на захранване на до 9 тела, професионална серия сплит климатизатори с вътрешни тела тип касета, канални и подово-стенен монтаж.

СЕРВИЗИРАНЕ И РЕМОНТ

Сервизиране на климатични и отоплителни системи или съоръжения.

Услугата е валидна единствено за системи със сключен договор за техническа поддръжка, за изградени от Чил Комерс ООД или цялостна рехабилитация/ремонт на съществуващи инсталации.

Ремонт на единични съоръжения и цялостни системи за климатизация и отопление. Изготвяне на писменно аргументирани становища.

централен офис

ул.Одрин №4

9005, гр. Варна България

office@chill-commerce.com

 052 300945